April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Liberia tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Liberia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Liberia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Liberia tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Liberia tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Liberia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Liberia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Liberia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Liberia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Liberia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Liberia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Liberia are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Liberia are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.