April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Libya tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Libya tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Libya hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Libya tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Libya
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Libya in Hanoi, Vietnam Address : A3 Van Phuc Street, Diplomatic Compound, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Phone : 024 3845 3009 Email: libyanembassy.hanoi@gmail.

Citizens of Libya are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Libya are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.