April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Lithuania tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Lithuania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : căn B1507, số 12 đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : (028) 3899 0175
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/x2bLaKMtFbn6no4Z9

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Lithuania hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Lithuania gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Lithuania tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Lithuania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Lithuania in Ho Chi Minh City (HCMC) Address :Unit B1507, No# 12 Quoc Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City (HCMC) Phone : (028) 3899 0175 Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.gl/maps/x2bLaKMtFbn6no4Z9 Please note : There is NO Embassy of Lithuania in Hanoi.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Lithuania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Lithuania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

After downloading your e-visa, it’s time to fly to Vietnam. If possible, print two copies of the visa so you will have a spare copy.

It’s easy to apply Vietnam e-visa for Lithuanian. In fact, it will only take you around 5 mins to complete.

Citizens of Lithuania are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Lithuania are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Lithuania 🇱🇹? Please be kindly informed that there has been no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Lithuania so far. You can come in person or contact by mail/telephone to a Vietnam Embassy/Consulate in other countries.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Lithuania 🇱🇹. Options for citizens of Lithuania getting a visa for Vietnam: Apply online for electronic visa or Vietnam e-visa (30 days, single entry).