April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Lithuania tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Lithuania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : căn B1507, số 12 đường Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : (028) 3899 0175
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/x2bLaKMtFbn6no4Z9

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Lithuania hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Lithuania gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Lithuania tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Lithuania Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Lithuania vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.