May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Maldives tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Maldives tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Maldives hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Maldives tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Maldives tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Maldives
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Maldives in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Maldives in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Maldives in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Maldives Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Maldives vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.