April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Mali tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Mali tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Mali hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mali tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Mali tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Mali gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Mali gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Mali tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Mali
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Mali Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Mali vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Mali are required visa for visiting Vietnam. Citizens of Mali are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Mali 🇲🇱. Options for citizens of Mali getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.