April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Malta tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Malta tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : tầng 12, toà nhà Petro Vietnam Tower, số 1-5 đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 12:00 | chiều 13:30 – 17:30
  • Điện thoại : (028) 5404 6868
  • Fax : (028) 5404 6969
  • Email : Malta.consulate@imperial.vn | maltaconsul.hochiminh@gov.mt
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/vHe39AoPwYdx55jy5

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Malta gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Malta tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Malta Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Malta vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.