April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Malta tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Malta tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : tầng 12, toà nhà Petro Vietnam Tower, số 1-5 đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 12:00 | chiều 13:30 – 17:30
  • Điện thoại : (028) 5404 6868
  • Fax : (028) 5404 6969
  • Email : Malta.consulate@imperial.vn | maltaconsul.hochiminh@gov.mt
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/vHe39AoPwYdx55jy5

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Malta gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Malta tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Malta
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Malta in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 12th floor, Petro Vietnam Tower, 1-5 Le Duan street, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 08:30 – 12:00 | 13:30 – 17:30 Phone : (028) 5404 6868 Fax : (028) 5404 6969 Email : Malta.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Malta Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Malta vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Most of the e-visa applications are done very quickly and could be approved in as fast as 3 business days. If you need the visa urgently, you can have it expedited for an added fee.

Maltese passport holder who want to apply for the Vietnam e-visa, then you need to follow these steps. Firstly, you need to visit the official site of the e-visa to fill in the application form effectively.

Citizens of Malta are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Malta are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Malta 🇲🇹? We are sorry to inform you that there is NO Vietnam embassy/consulate in Malta. We always try our best to give you up-to-the-minute information.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Malta 🇲🇹. Options for citizens of Malta getting a visa for Vietnam: Apply online for electronic visa or Vietnam e-visa (30 days, single entry).