March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Malta tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Malta tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : phòng 1-51, Toà nhà khu Ngoại giao đoàn San Li Tun, Gong Ti Bei Lu, Chaoyang District, Beijing, China
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 09:00 – 12:30 | chiều từ 13:30 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65323114 | 0086 13901017417 (Emergency)
  • Fax : +86-10-65326125
  • E-mail : maltaembassy.beijing@gov.mt
  • Facebook : https://www.facebook.com/Malta-in-China-2279523255696822/
  • Website : https://foreignandeu.gov.mt/en/Embassies/ME_Beijing/Pages/ME_Beijing.aspx
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/hQGxUiD5YuHRr1es8