April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Mexico tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Mexico tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 86/56/20 đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : (028) 6685 8388
  • Fax : (028) 3547 0624
  • E-mail: anh.vu@mexconsulatehcmc.vn | info@mexconsulatehcmc.vn
  • Fb : https://www.facebook.com/ConsuladoHonorarioEnCiudadHoChiMinh/
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/4NPFT2bVjJtKhv2a6

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Mexico tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mexico 🇲🇽 Địa chỉ: Sierra Ventana No 255. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11.