April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Miến Điện (Myanmar) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Miến Điện (Myanmar) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Miến Điện (Myanmar) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Miến Điện (Myanmar) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Miến Điện (Myanmar) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Myanmar 🇲🇲 Địa chỉ: Tòa nhà số 70-72 Đường Than Lwin, Quận Bahan, Thành phố Yangon, Myanmar 🇲🇲 Tel: Tổng đài +95-1-511305 Fax: +95-1-514897 Email: vnembmyr2012@gmail.com Website : https://vnembassy-yangon.