Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Miến Điện (Myanmar) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Miến Điện (Myanmar) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Miến Điện (Myanmar) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Miến Điện (Myanmar) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Miến Điện (Myanmar) tại Thành

Lãnh Sự Quán Miến Điện (Myanmar) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Miến Điện (Myanmar) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Miến Điện (Myanmar) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại thủ

Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Miến Điện (Myanmar) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). 👉 Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự

Lãnh Sự Quán Danh Dự Miến Điện (Myanmar) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Myanmar 🇲🇲 Địa chỉ: Tòa nhà số 70-72 Đường Than Lwin, Quận Bahan, Thành phố Yangon, Myanmar 🇲🇲 Tel: Tổng đài +95-1-511305 Fax: +95-1-514897 Email: vnembmyr2012@gmail.com Website : https://vnembassy-yangon.

1