May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Miến Điện (Myanmar) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Miến Điện (Myanmar) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Miến Điện (Myanmar) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Miến Điện (Myanmar) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Miến Điện (Myanmar) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Myanmar
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Myanmar in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 50 Sam Son street, Tan Binh district, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 08:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00 & Saturday 08:00 – 11:30 Phone : (028) 5449 0805 Fax : (028) 3842 8879 Email : phuongdt@gmas.

Embassy of Myanmar in Hanoi Address : Building No.B2, Room 103,202,203 Van Phuc Diplomatic Quarter, 298A Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Working hours : Mon.