May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Miến Điện (Myanmar) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Miến Điện (Myanmar) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Miến Điện (Myanmar) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Myanmar
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Myanmar in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 50 Sam Son street, Tan Binh district, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 08:00 – 11:30 | 13:00 – 17:00 & Saturday 08:00 – 11:30 Phone : (028) 5449 0805 Fax : (028) 3842 8879 Email : phuongdt@gmas.