April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Moldova tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Moldova tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Moldova hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Moldova tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Moldova tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Moldova gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Moldova gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Moldova tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Moldova
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Moldova Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Moldova vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Just like with applying for any type of visa, Citizens of Moldova are required to submit certain requirements in order to complete your application. So here are the requirements you need to submit: Passport that’s valid for at least 6 months from your entry date to the country.

First, open the official site of Immigration Department of Vietnam and look for the application form. Fill the entire form and submit all the details that are required for the e-visa.