Chính phủ Moldova hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Moldova tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Moldova tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Moldova gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Moldova gần Việt

Lãnh Sự Quán Moldova tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Moldova hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Moldova tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Moldova tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Moldova tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Moldova hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Moldova tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Moldova tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Moldova gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

Đại Sứ Quán Moldova tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Moldova hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Moldova tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Moldova tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Moldova gần Việt Nam nhất là

Lãnh Sự Quán Moldova tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Moldova hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Moldova tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Moldova tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Moldova gần Việt Nam nhất là

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Moldova Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Moldova vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1