May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Moldova tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Moldova hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Moldova tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Moldova tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Moldova gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Moldova gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Moldova tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đại Sứ Quán Moldova tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Moldova
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

There is NO Embassy of Moldova in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Moldova in Hanoi capital city of Vietnam.

Consulate of Moldova in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Moldova in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Moldova in Hanoi capital city of Vietnam.