March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Moldova tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Moldova tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 14 Liang Ma He Nan, Chao Yang 2-9-1, Tayuan Diplomatic Office Building (khu Ngoại giao đoàn Tayuan), Beijing 100600, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 18:00
  • Điện thoại : +86-10-65325494 | +86-17611285900 (khẩn cấp)
  • Fax : +86-10-65325379
  • E-mail : beijing@mfa.md
  • Website : https://china.mfa.gov.md
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/yzjECNSXtwYiPqB27