April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Mông Cổ (Mongolia) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Mông Cổ (Mongolia) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Mông Cổ (Mongolia) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Mông Cổ (Mongolia) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Mông Cổ (Mongolia) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự của Mông Cổ (Mongolia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Mongolia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Danh Dự Mông Cổ (Mongolia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : Số 84 đường Thích Minh Nguyệt, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Honorary Consulate of Mongolia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : No. 84 Thich Minh Nguyet Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City (HCMC).

Embassy of Mongolia in Hanoi Address : Villa 6, Van Bao Street, Van Phuc Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam. Phone : 024 3845 3009 | in Hanoi : 3845 3009 | outside Hanoi : 024 3845 3009 | outside Vietnam : 0084 24 3845 3009 Fax: 024 3845 4954, E-Mail: mongembhanoi@vnn.

The usual processing time for the Vietnam e-visa is 3 – 5 business days for Mongolian citizens. However, it could take more than this during the peak season when the Vietnam Immigration will receive an overwhelming number of visa applications.