April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Mỹ tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 04 đường Lê Duẩn, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều
  • Điện thoại : (028) 3520 4200
  • Fax : (028) 3520 4230
  • Email : N/A
  • Website : https://vn.usembassy.gov/embassy-consulate/ho-chi-minh-city/
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/JdRBcQSty5UQtM2t9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Mỹ tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of United States of America in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 04 Le Duan Blvd., District 1, Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam.

Vietnam visa requirement for US citizens Kindly be informed that US passport holders are required Vietnam visas to enter Vietnam. How to get Vietnam visa in America? There are 3 ways for you to get a Vietnam visa: 1.

Permanent Mission of the Socialist Republic of Vietnam in New York – United States (USA) 🇺🇸 Address: 866 U.N.

Consulate General Of Vietnam In Houston – Texas, the United States (USA) 🇺🇸 Address: 5251 Westheimer Rd #1100, Houston, TX 77056, the United States (USA) 🇺🇸 Phone: +1 713-850-1233 Fax: (1) 713-871-0312 Email: Tlsqhouston@mofa.gov.