April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Na Uy (Norway) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Na Uy (Norway) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Na Uy (Norway) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Na Uy (Norway) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Dự Quán Danh Dự Na Uy (Norway) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Na Uy
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Na Uy 🇳🇴 Địa chỉ: St. Olavs gate 21C, 0165 Oslo Na Uy 🇳🇴 Điện thoại trong giờ hành chính: 203300, 111700; ngoài giờ hành chính: 40345909 Fax: 203301 Email: vietnamnorway@gmail.