Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Na Uy (Norway) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Na Uy (Norway) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Na Uy (Norway) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Na Uy (Norway) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Dự Quán Danh Dự Na Uy (Norway) tại Thành

Lãnh Sự Quán Na Uy (Norway) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Na Uy (Norway) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Na Uy (Norway) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thủ

Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Na Uy (Norway) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Dự Quán

Lãnh Dự Quán Danh Dự Na Uy (Norway) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Honorary Consul : Mr Arild Haugan Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Ghi chú của ĐSQ Na Uy

ĐSQVN tại Na Uy 🇳🇴
April 26, 2020 · TAGS ĐSQVN Na Uy

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Na Uy 🇳🇴 Địa chỉ: St. Olavs gate 21C, 0165 Oslo Na Uy 🇳🇴 Điện thoại trong giờ hành chính: 203300, 111700; ngoài giờ hành chính: 40345909 Fax: 203301 Email: vietnamnorway@gmail.

1