May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Na Uy (Norway) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Na Uy (Norway) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Na Uy (Norway) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Na Uy (Norway) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Dự Quán Danh Dự Na Uy (Norway) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Norway
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Norway in Hanoi Address : Hanoi Tower, 8th Floor, 49 Hai Ba Trung Street, Hanoi City, Vietnam. Tel: 024 3974 8900 | in Hanoi : 3974 8900 | outside Hanoi : 024  3974 8900 | outside  Vietnam : 0084 24 3974 8900 Fax: 024 3974 3301 Email: emb.