May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Nicaragua tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Nicaragua tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Nicaragua hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Nicaragua tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Nicaragua tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Nicaragua
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Nicaragua Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Nicaragua vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.