May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Niger tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Niger tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Niger hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Niger tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Niger tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Niger
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Niger Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Niger vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.