May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Pakistan tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Pakistan tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Pakistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Pakistan tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Pakistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Pakistan tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Pakistan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Pakistan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : M Floor, Khanh Hoi 2 Building, 360A Ben Van Don street, ward 1, district 4, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 09:00 – 16:00 Phone : (028) 3945 3939 Fax : (028) 3945 3636 Email : info@gepar.

Embassy of Pakistan in Hanoi Address : Villa 44/2, Van Bao Street, Van Phuc Diplomatic Compound, Ba Dinh District Hanoi, Vietnam Phone : 024 3726-2251 | 024 3726-2252 Fax: 024 3726-2253 Email: parephanoi@mofa.gov.