May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Palau tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Palau tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Palau hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Palau tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Palau tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Palau
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Palau in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 149 Vo Van Tan street, ward 6, district 3, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday, 08:00 – 17:00 Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : https://goo.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Palau Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Palau vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.