April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Phần Lan (Finland) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Phần Lan (Finland) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Phần Lan (Finland) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Phần Lan (Finland) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Phần Lan (Finland) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Phần Lan (Finland) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Phần Lan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt  Nam tại Phần Lan 🇫🇮 Địa chỉ: Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki, Finland 🇫🇮 Điện thoại: +358-9-6229900 Fax: +358-9-62299022 Email: vietnamembassy.helsinki@gmail.