Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Phần Lan (Finland) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Phần Lan (Finland) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Phần Lan (Finland) tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Phần Lan (Finland) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Phần Lan (Finland) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Phần Lan (Finland) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Phần Lan (Finland) tại Thành

Lãnh Sự Quán Phần Lan (Finland) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Phần Lan (Finland) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Phần Lan (Finland) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Phần Lan (Finland) tại thủ

Đại Sứ Quán Phần Lan (Finland) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Phần Lan (Finland) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Phần Lan (Finland) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh

Lãnh Sự Quán Danh Dự Phần Lan (Finland) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Phần Lan (Finland) tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Phần Lan (Finland) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Việt  Nam tại Phần Lan 🇫🇮 Địa chỉ: Kulosaarentie 12, 00570 Helsinki, Finland 🇫🇮 Điện thoại: +358-9-6229900 Fax: +358-9-62299022 Email: vietnamembassy.helsinki@gmail.

1