April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Philippines tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 998 đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 11:30 | chiều 13:30 – 16:30
  • Điện thoại : (028) 3518 0045 (ext 112 or 104)
  • Fax : (028) 3518 0047
  • Email : philippineconsulate-hcm@fmc.com.vn
  • Website : https://hanoipe.dfa.gov.ph/contact-us
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/rW9qSWri3jfUqSiW7

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Philippines tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Manila, Philippines 🇵🇭 Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo, Malate, Manila, Philippines 🇵🇭 Điện thoại: +63 2 521 6843 Lol 101 Fax: +63 2 526 0472 Email: vnembph@yahoo.com Website : https://vnembassy-manila.