May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Qatar tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Qatar tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Qatar hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Qatar tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Qatar
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Qatar in Hanoi Address : Villa No. 43 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam Embassy opening hours: Monday – Friday: 09:00 – 16:00 Phone : 02439430222 | 02439440149 Fax: 02439440148 Email: hanoi@mofa.