April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Romania tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Romania tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Romania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Romania tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Romania tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Romania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Romania 🇷🇴 Địa chỉ: 35 C.A Rosetti, sector 2, Bucharest, Romania 🇷🇴 Điện thoại: + 40 21.