May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán San Marino tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán San Marino tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ San Marino hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng.

TAGS San Marino
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of San Marino in Hanoi Address : The Manor Towers, Ground Floor, Me Tri Street, South Tu Liem District, Hanoi City, Vietnam. Opening and phone hours: Monday – Friday 09:30 – 17:00 General visiting hours: Monday – Friday 09:30 – 12:00 Phone: 024 37949999 Email: cons.