April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Slovenia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Slovenia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Slovenia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovenia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Slovenia tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Slovenia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Slovenia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Slovenia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Slovenia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Slovenia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Slovenia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

It’s very easy to apply for the Vietnam e-visa. You are only required to submit a few requirements.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Slovenia 🇸🇮? At this moment, there is no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Slovenia. Please contact to any other country where a Vietnam embassy/consulate is located.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Slovenia 🇸🇮. Options for citizens of Slovenia getting a visa for Vietnam: Apply online for electronic visa or Vietnam e-visa (30 days, single entry).