May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Solomon Islands tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Solomon Islands tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Solomon Islands hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Solomon Islands tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Solomon Islands tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.