April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Somalia tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Somalia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Somalia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Somalia tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng chưa có Đại Sứ Quán Somalia tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Somalia gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Somalia gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Somalia tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Somalia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Somalia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Somalia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Somalia 🇸🇴? Up to this time, there has been no Vietnam Embassy or Vietnam consulate in Somalia. Please contact the Embassy/consulate of Vietnam in any other countries where you find closest and most convenient for you to apply for your Vietnam visa.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Somalia 🇸🇴. Options for citizens of Somalia getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.