May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Syria tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Syria tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Syria hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Syria tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Syria tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Syria
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Syria in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Syria in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Syria in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Syria Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Syria vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.