April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Tajikistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Tajikistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Tajikistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Tajikistan cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Tajikistan tại thủ đô Hà Nội

TAGS Tajikistan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Tajikistan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Tajikistan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Tajikistan 🇹🇯? We are sorry to announce that there is no embassy or consulate of Vietnam in Tajikistan. You are suggested to contact the nearest Vietnam Embassies in your neighboring countries.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Tajikistan 🇹🇯. Options for citizens of Tajikistan getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.