April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Tanzania tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Tanzania tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Tanzania hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Tanzania tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Tanzania tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tanzania gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Tanzania gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Tanzania tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Tanzania
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Are you looking for location of Vietnam embassy in Tanzania 🇹🇿? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Tanzania 🇹🇿 Address: Plot No. 11, Bongoyo Road, Oysterbay, Dar es Salaam, Tanzania 🇹🇿 P.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Dar es Salaam, Tanzania 🇹🇿 Address : Plot 15, Bongoyo Road, Oysterbay, Dar es Salaam; Tanzania 🇹🇿 P.O.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Tanzania 🇹🇿 Địa chỉ: Plot 15, Bongoyo Road, Oysterbay, PO Box: 9724 Dar Es Salaam, Tanzania 🇹🇿 Điện thoại: (+255) 222664535 Fax: (+255) 222664537 Email: : vnemb.tz@mofa.