April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Turkmenistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Turkmenistan gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Turkmenistan gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Turkmenistan tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Turkmenistan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Turkmenistan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Turkmenistan 🇹🇲? Up to this time, there has been no Vietnam Embassy or Vietnam consulate in Turkmenistan. Please contact the Embassy/consulate of Vietnam in any other countries where you find closest and most convenient for you to apply for your Vietnam visa.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Turkmenistan 🇹🇲. Options for citizens of Turkmenistan getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.