May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Yemen tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Yemen tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Yemen hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Yemen tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Yemen tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Yemen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Yemen in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Yemen in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Yemen in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Yemen Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Yemen vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.