April 3, 2021
immigration

Lao Cai Business Registration Office

Lao Cai province

▹ Business Registration Office in Lao Cai province

  • Address : floor 6-7, Building 6, Tran Hung Dao Avenue, Lao Cai city, Lao Cai province
  • Phone : (0214) 3840 334 | 3843 567
  • Email :
  • 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Department of Planning & Investment in Lao Cai province

  • Address : Tran Hung Dao Avenue, Nam Cuong ward, Lao Cai city, Lao Cai province
  • Phone : (0214) 3840 034
  • Fax : (0214) 3842 411
  • Email : contact-skhdt@laocai.gov.vn
  • Website : https://skhdt.laocai.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/QzVjiXWTkkvSGu4w6
TAGS Lao Cai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Lao Cai province Address : Tran Hung Dao Avenue, Nam Cuong ward, Lao Cai city, Lao Cai province Phone : (0214) 3840 034 Fax : (0214) 3842 411 Email : contact-skhdt@laocai.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Lào Cai Địa chỉ : Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Điện thoại : (0214) 3840 034 Fax : (0214) 3842 411 Email : contact-skhdt@laocai.gov.

Justice Department in Lao Cai province Address : floor 3, block 6, Nam Cuong ward, Lao Cai city, Lao Cai province. Phone : (0214) 3821 062 Fax : (0214) 3821 062 Email : stp@laocai.

Sở Tư Pháp Lào Cai
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Lào Cai Địa chỉ : tầng III, khối 6, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại : (0214) 3821 062 Fax : (0214) 3821 062 Email : stp@laocai.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai  Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Sào, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh  Lào Cai. Điện thoại : 0944633669 – 0983668800 Fax : 020 3832 760 Website : https://laocai.

Lao Cai CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Lao Cai Province (Lao Cai CDC) Address : Trụ sở khối 5, Bình Minh ward, Lao Cai city, Lao Cai Province. Phone : 02143500167 Fax: 02143500167 Map : https://goo.