March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Bà Rịa – Vũng Tàu

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  • Địa chỉ : số 01 đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Số điện thoại : (0254) 3851 381 | 3526 932
  • Email : dkkd.vungtau@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  • Địa chỉ : số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Điện thoại : (0254) 3852 401
  • Fax : (0254) 3859 080
  • E-mail : sokhdt@baria-vungtau.gov.vn
  • Website : http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/4b7MvzJoqZJd8G7H9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3852 401 Fax : (0254) 3859 080 E-mail : sokhdt@baria-vungtau.

Justice Department in Ba Ria – Vung Tau province Address : 01 Pham Van Dong street, Ba Ria city, Ba Ria – Vung Tau province. Phone : (0254) 3856 252 Fax : (0254) 3856 252 Email: sotp@baria-vungtau.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3856 252 Fax : (0254) 3856 252 Email: sotp@baria-vungtau.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 15 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : 0693545424 – 0693545181 Fax: 0643852423 Website : https://baria-vungtau.

Ba Ria – Vung Tau CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Ba Ria – Vung Tau Province (Ba Ria – Vung Tau CDC) Address : 19 Phạm Ngọc Thạch street, Phước Hưng ward, Ba Ria city, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : 02543 731 280 Email: cdcbrvt@gmail.

VNVC Vung Tau: Address : Basement of Block B Vung Tau Melody Building, 149 Vo Thi Sau street, ward 2, Vung Tau city. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here’s below the location in Ba Ria – Vung Tau for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.