Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7201S – Ba Muoi Thang Tu (30/4)- Vung Tau city Location : 47B Ba Muoi Thang Tu street, Thang Nhat ward, Vung Tau city, Ba Ria – Vung Tau province Phone : (0254) 3626 299 Fax : (0254) 3580 675 Email : t7201s@yahoo.com.

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ba Ria – Vung Tau, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7201S – Ba Muoi Thang Tu (30/4)- Vung Tau Location : 47B Ba Muoi Thang

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bà Rịa – Vũng Tàu, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7201S – Vũng Tàu (BRVT) Địa chỉ : số 47B đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố

Education and Training Department of Ba Ria – Vung Tau Province Address : Block B3, Ba Ria – Vung Tau Administrative Center, 198 Bach Dang Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province Phone : (0254) 3859 973 | 3542 142 Fax: (0254) 3852691 Email: vanphong.sobariavungtau@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : Khối B3 trung tâm hành chính – chính trị tỉnh; Số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Điện thoại : (0254) 3859 973 | 3542 142 Fax: (0254)

Construction Department of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 01 Pham Van Dong Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3511 680 Fax : (0254) 3852 234 Email : soxd@baria-vungtau.

Sở Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3511 680 Fax : (0254) 3852 234 Email : soxd@baria-vungtau.

Health Department Of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 01 Pham Van Dong Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3852 652 Fax : (0254) 3807 182 Email : soyte@baria-vungtau.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3852 652 Fax : (0254) 3807 182 Email : soyte@baria-vungtau.

Transportation Department of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 198 Bach Dang Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3727 840 Fax : (0254) 3727828 Email : sogtvt@baria-vungtau.

1 2 3