June 27, 2021
Blog

[Cập Nhật] Danh Sách Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới (TTĐK XCG) tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bà Rịa – Vũng Tàu, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7201S – Vũng Tàu (BRVT)

 • Địa chỉ : số 47B đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại : (0254) 3626 299
 • Fax : (0254) 3580 675
 • Email : t7201s@yahoo.com.vn
 • Website : http://dangkiemvungtau.com.vn/
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/DgJD1SKtsmwQ23T39

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7202D – Bà Rịa (BRVT)

 • Địa chỉ : QL51, khu phố 2, Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại : (0254) 3717 126
 • Fax : (0254) 3717 127
 • Email : trungtamdkxcg7202d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/hwHp8KK8zZFcermy7

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7203D – Tân Thành (BRVT)

 • Địa chỉ : Đường 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại : (0254) 3922 222
 • Fax : (0254) 3876 333
 • Email : trungtamdkxcg7203d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/99WAHvHXd7WjJaha7

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 7204S – Đất Đỏ (BRVT)

 • Địa chỉ : Đường D6, khu công nghiệp Đất Đỏ 1, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại : (0254) 3695 999
 • Fax : N/A
 • Email: t7204s@gmail.com
 • Website : http://dangkiemvungtau.com.vn/
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/rGsVxtkhjRQMkF9v7
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Ba Ria – Vung Tau Province Address : Block B3, Ba Ria – Vung Tau Administrative Center, 198 Bach Dang Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province Phone : (0254) 3859 973 | 3542 142 Fax: (0254) 3852691 Email: vanphong.sobariavungtau@moet.

Construction Department of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 01 Pham Van Dong Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3511 680 Fax : (0254) 3852 234 Email : soxd@baria-vungtau.

Sở Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3511 680 Fax : (0254) 3852 234 Email : soxd@baria-vungtau.

Health Department Of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 01 Pham Van Dong Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3852 652 Fax : (0254) 3807 182 Email : soyte@baria-vungtau.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3852 652 Fax : (0254) 3807 182 Email : soyte@baria-vungtau.

Transportation Department of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 198 Bach Dang Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3727 840 Fax : (0254) 3727828 Email : sogtvt@baria-vungtau.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 198 đường Bạch Đằng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3727 840 Fax : (0254) 3727828 Email : sogtvt@baria-vungtau.

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ : Cty Liên Doanh Vũng Tàu PARADISE, Số 1 đường Thuỳ Vân, Phường Nguyễn An Ninh, Thành Phố Vũng Tàu Điện thoại : (0254) 3811 561 Fax : (0254) 3852 936 Email : brvungtaut@yahoo.com.