June 8, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông Tin Liên Hệ Sở GD&ĐT Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  • Địa chỉ : Khối B3 trung tâm hành chính – chính trị tỉnh; Số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Điện thoại : (0254) 3859 973 | 3542 142
  • Fax: (0254) 3852691
  • Email: vanphong.sobariavungtau@moet.edu.vn | vanphong@sogddt.baria-vungtau.gov.vn
  • Website : http://bariavungtau.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/u9rcPADtpWfMhPUT9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 01 Pham Van Dong Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3511 680 Fax : (0254) 3852 234 Email : soxd@baria-vungtau.

Sở Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3511 680 Fax : (0254) 3852 234 Email : soxd@baria-vungtau.

Health Department Of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 01 Pham Van Dong Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3852 652 Fax : (0254) 3807 182 Email : soyte@baria-vungtau.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3852 652 Fax : (0254) 3807 182 Email : soyte@baria-vungtau.

Transportation Department of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 198 Bach Dang Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3727 840 Fax : (0254) 3727828 Email : sogtvt@baria-vungtau.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 198 đường Bạch Đằng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3727 840 Fax : (0254) 3727828 Email : sogtvt@baria-vungtau.

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ : Cty Liên Doanh Vũng Tàu PARADISE, Số 1 đường Thuỳ Vân, Phường Nguyễn An Ninh, Thành Phố Vũng Tàu Điện thoại : (0254) 3811 561 Fax : (0254) 3852 936 Email : brvungtaut@yahoo.com.

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Vung Tau City Address: Vung Tau Paradise, 01 Thuy Van Street, Nguyen An Ninh Ward, Vung Tau City Phone : (0254) 3811 561 Fax : (0254) 3852 936 Email : brvungtaut@yahoo.com.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ba Ria – Vung Tau province Address : 11 Truong Chinh street, Phuoc Trung ward, Ba Ria city, Ba Ria – Vung Tau province. Phone : (0254) 3541 812 Fax : (0254) 3540 705 Email : soldtbxh@baria-vungtau.