April 16, 2021
embassy

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Vung Tau

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Vung Tau City

  • Address: Vung Tau Paradise, 01 Thuy Van Street, Nguyen An Ninh Ward, Vung Tau City
  • Phone : (0254) 3811 561
  • Fax : (0254) 3852 936
  • Email : brvungtaut@yahoo.com.vn
  • Website : http://ctcvn.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/KZdeQ2K5cBoXYPvG7
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ : Cty Liên Doanh Vũng Tàu PARADISE, Số 1 đường Thuỳ Vân, Phường Nguyễn An Ninh, Thành Phố Vũng Tàu Điện thoại : (0254) 3811 561 Fax : (0254) 3852 936 Email : brvungtaut@yahoo.com.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ba Ria – Vung Tau province Address : 11 Truong Chinh street, Phuoc Trung ward, Ba Ria city, Ba Ria – Vung Tau province. Phone : (0254) 3541 812 Fax : (0254) 3540 705 Email : soldtbxh@baria-vungtau.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 11 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3541 812 Fax : (0254) 3540 705 Email : soldtbxh@baria-vungtau.

Department of Planning & Investment in Ba Ria – Vung Tau province Address : 198 Bach Dang street, Phuoc Trung ward, Ba Ria city, Ba Ria – Vung Tau province. Phone : (0254) 3852 401 Fax : (0254) 3859 080 E-mail : sokhdt@baria-vungtau.

Ba Ria – Vung Tau province ▹ Business Registration Office in Ba Ria – Vung Tau province Address : 01 Ho Xuan Huong street, Thang Tam ward, Vung Tau city, Ba Ria – Vung Tau province. Phone : (0254) 3851 381 | 3526 932 Email : dkkd.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3852 401 Fax : (0254) 3859 080 E-mail : sokhdt@baria-vungtau.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Số điện thoại : (0254) 3851 381 | 3526 932 Email : dkkd.

Justice Department in Ba Ria – Vung Tau province Address : 01 Pham Van Dong street, Ba Ria city, Ba Ria – Vung Tau province. Phone : (0254) 3856 252 Fax : (0254) 3856 252 Email: sotp@baria-vungtau.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3856 252 Fax : (0254) 3856 252 Email: sotp@baria-vungtau.