April 5, 2021
immigration

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  • Địa chỉ : số 11 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  • Điện thoại : (0254) 3541 812
  • Fax : (0254) 3540 705
  • Email : soldtbxh@baria-vungtau.gov.vn
  • Website : http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/VBvTU9k7ydYM3sT66

👉 Chú ý : Quý vị có nhu cầu xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, vui lòng nộp hồ sơ online tại website chính thức của chính phủ : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Ba Ria – Vung Tau province Address : 198 Bach Dang street, Phuoc Trung ward, Ba Ria city, Ba Ria – Vung Tau province. Phone : (0254) 3852 401 Fax : (0254) 3859 080 E-mail : sokhdt@baria-vungtau.

Ba Ria – Vung Tau province ▹ Business Registration Office in Ba Ria – Vung Tau province Address : 01 Ho Xuan Huong street, Thang Tam ward, Vung Tau city, Ba Ria – Vung Tau province. Phone : (0254) 3851 381 | 3526 932 Email : dkkd.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3852 401 Fax : (0254) 3859 080 E-mail : sokhdt@baria-vungtau.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Số điện thoại : (0254) 3851 381 | 3526 932 Email : dkkd.

Justice Department in Ba Ria – Vung Tau province Address : 01 Pham Van Dong street, Ba Ria city, Ba Ria – Vung Tau province. Phone : (0254) 3856 252 Fax : (0254) 3856 252 Email: sotp@baria-vungtau.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3856 252 Fax : (0254) 3856 252 Email: sotp@baria-vungtau.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 15 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : 0693545424 – 0693545181 Fax: 0643852423 Website : https://baria-vungtau.