April 3, 2021
immigration

Ba Ria – Vung Tau Business Registration Office

Ba Ria – Vung Tau province

▹ Business Registration Office in Ba Ria – Vung Tau province

  • Address : 01 Ho Xuan Huong street, Thang Tam ward, Vung Tau city, Ba Ria – Vung Tau province.
  • Phone : (0254) 3851 381 | 3526 932
  • Email : dkkd.vungtau@gmail.com
  • 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Department of Planning & Investment in Ba Ria – Vung Tau province

  • Address : 198 Bach Dang street, Phuoc Trung ward, Ba Ria city, Ba Ria – Vung Tau province.
  • Phone : (0254) 3852 401
  • Fax : (0254) 3859 080
  • E-mail : sokhdt@baria-vungtau.gov.vn
  • Website : http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/4b7MvzJoqZJd8G7H9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Ba Ria – Vung Tau province Address : 198 Bach Dang street, Phuoc Trung ward, Ba Ria city, Ba Ria – Vung Tau province. Phone : (0254) 3852 401 Fax : (0254) 3859 080 E-mail : sokhdt@baria-vungtau.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3852 401 Fax : (0254) 3859 080 E-mail : sokhdt@baria-vungtau.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Số điện thoại : (0254) 3851 381 | 3526 932 Email : dkkd.

Justice Department in Ba Ria – Vung Tau province Address : 01 Pham Van Dong street, Ba Ria city, Ba Ria – Vung Tau province. Phone : (0254) 3856 252 Fax : (0254) 3856 252 Email: sotp@baria-vungtau.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3856 252 Fax : (0254) 3856 252 Email: sotp@baria-vungtau.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 15 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : 0693545424 – 0693545181 Fax: 0643852423 Website : https://baria-vungtau.

Ba Ria – Vung Tau CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Ba Ria – Vung Tau Province (Ba Ria – Vung Tau CDC) Address : 19 Phạm Ngọc Thạch street, Phước Hưng ward, Ba Ria city, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : 02543 731 280 Email: cdcbrvt@gmail.