May 26, 2021
Blog

Ba Ria – Vung Tau Health Department

Health Department Of Ba Ria – Vung Tau Province

  • Address : 01 Pham Van Dong Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province.
  • Phone : (0254) 3852 652
  • Fax : (0254) 3807 182
  • Email : soyte@baria-vungtau.gov.vn
  • Website : http://soyte.baria-vungtau.gov.vn
  • Google Map : https://goo.gl/maps/PRwwQuns3FuUBWDT9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3852 652 Fax : (0254) 3807 182 Email : soyte@baria-vungtau.

Transportation Department of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 198 Bach Dang Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3727 840 Fax : (0254) 3727828 Email : sogtvt@baria-vungtau.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 198 đường Bạch Đằng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3727 840 Fax : (0254) 3727828 Email : sogtvt@baria-vungtau.

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Thành Phố Vũng Tàu Địa chỉ : Cty Liên Doanh Vũng Tàu PARADISE, Số 1 đường Thuỳ Vân, Phường Nguyễn An Ninh, Thành Phố Vũng Tàu Điện thoại : (0254) 3811 561 Fax : (0254) 3852 936 Email : brvungtaut@yahoo.com.

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Vung Tau City Address: Vung Tau Paradise, 01 Thuy Van Street, Nguyen An Ninh Ward, Vung Tau City Phone : (0254) 3811 561 Fax : (0254) 3852 936 Email : brvungtaut@yahoo.com.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Ba Ria – Vung Tau province Address : 11 Truong Chinh street, Phuoc Trung ward, Ba Ria city, Ba Ria – Vung Tau province. Phone : (0254) 3541 812 Fax : (0254) 3540 705 Email : soldtbxh@baria-vungtau.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 11 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3541 812 Fax : (0254) 3540 705 Email : soldtbxh@baria-vungtau.

Department of Planning & Investment in Ba Ria – Vung Tau province Address : 198 Bach Dang street, Phuoc Trung ward, Ba Ria city, Ba Ria – Vung Tau province. Phone : (0254) 3852 401 Fax : (0254) 3859 080 E-mail : sokhdt@baria-vungtau.

Ba Ria – Vung Tau province ▹ Business Registration Office in Ba Ria – Vung Tau province Address : 01 Ho Xuan Huong street, Thang Tam ward, Vung Tau city, Ba Ria – Vung Tau province. Phone : (0254) 3851 381 | 3526 932 Email : dkkd.