June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ba Ria – Vung Tau

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Ba Ria – Vung Tau, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7201S – Ba Muoi Thang Tu (30/4)- Vung Tau

 • Location : 47B Ba Muoi Thang Tu street, Thang Nhat ward, Vung Tau city, Ba Ria – Vung Tau province
 • Phone : (0254) 3626 299
 • Fax : (0254) 3580 675
 • Email : t7201s@yahoo.com.vn
 • Website : http://dangkiemvungtau.com.vn/
 • Google map : https://goo.gl/maps/DgJD1SKtsmwQ23T39

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7202D – QL51 – Ba Ria

 • Location : national highway 51, quarter 2, Phuoc Trung ward, Ba Ria city, Ba Ria – Vung Tau province
 • Phone : (0254) 3717 126
 • Fax : (0254) 3717 127
 • Email : trungtamdkxcg7202d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/hwHp8KK8zZFcermy7

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7203D – Phu My – Ba Ria Vung Tau

 • Location : street#1, Phu My town, Tan Thanh district, Ba Ria – Vung Tau province
 • Phone : (0254) 3922 222
 • Fax : (0254) 3876 333
 • Email : trungtamdkxcg7203d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/99WAHvHXd7WjJaha7

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 7204S – Dat Do - Ba Ria Vung Tau

 • Location : street D6, Dat Do 1 industrial park, Dat Do district, Ba Ria – Vung Tau province
 • Phone : (0254) 3695 999
 • Fax : N/A
 • Email: t7204s@gmail.com
 • Website : http://dangkiemvungtau.com.vn/
 • Google map : https://goo.gl/maps/rGsVxtkhjRQMkF9v7
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Ba Ria – Vung Tau Province Address : Block B3, Ba Ria – Vung Tau Administrative Center, 198 Bach Dang Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province Phone : (0254) 3859 973 | 3542 142 Fax: (0254) 3852691 Email: vanphong.sobariavungtau@moet.

Construction Department of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 01 Pham Van Dong Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3511 680 Fax : (0254) 3852 234 Email : soxd@baria-vungtau.

Sở Xây Dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3511 680 Fax : (0254) 3852 234 Email : soxd@baria-vungtau.

Health Department Of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 01 Pham Van Dong Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3852 652 Fax : (0254) 3807 182 Email : soyte@baria-vungtau.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3852 652 Fax : (0254) 3807 182 Email : soyte@baria-vungtau.

Transportation Department of Ba Ria – Vung Tau Province Address : 198 Bach Dang Street, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria – Vung Tau Province. Phone : (0254) 3727 840 Fax : (0254) 3727828 Email : sogtvt@baria-vungtau.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Địa chỉ : số 198 đường Bạch Đằng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại : (0254) 3727 840 Fax : (0254) 3727828 Email : sogtvt@baria-vungtau.