March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Thái Bình

  • Địa chỉ : số 233 đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
  • Điện thoại : (0227) 3830 182
  • Email : dkkdtbinh@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Thái Bình

  • Địa chỉ : số 233 đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
  • Điện thoại : (0227) 3831 774
  • Fax : (0227) 3830 326
  • Email : sokhdt@thaibinh.gov.vn
  • Website : https://sokhdt.thaibinh.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/WsJ1rNDSN8v7wymW8
TAGS Thai Binh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Thái Bình Địa chỉ : số 233 đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3831 774 Fax : (0227) 3830 326 Email : sokhdt@thaibinh.gov.

Justice Department in Thai Binh province Address : 06 Hai Ba Trung street, Thai Binh city, Thai Binh province. Phone : (0227) 3731 784 Fax : (0227) 3731 784 Email : sotuphap@thaibinh.

Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình Địa chỉ : số 06 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại : (0227) 3731 784 Fax : (0227) 3731 784 Email : sotuphap@thaibinh.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Bình  Địa chỉ : đường Lê Quý Đôn Kéo dài, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh  Thái Bình. Điện thoại : 0692760314 | Fax : 0227 3.

Thai Binh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Thai Binh Province (Thai Binh CDC) Address : 10 Hoàng Công Chất street, Quang Trung ward, Thai Binh city, Thai Binh Province. Phone : 02273.

Here’s below the location in Thai Binh for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Thai Binh city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Thai Binh Immigration Office Address : Le Quy Don street, Tran Lam Ward, Thai Binh City. Phone : 0692760314 | Fax: 3.